Viens pats visumā vai vienots ar visu?  

1

Foto: Todd Quackenbush, www.unsplash.com

Vai atceries tos mirkļus, kuros esi izjutis vislielāko un īpašāko vienotības sajūtu ar citiem un pasauli? Kādam tie būs kopīgi svētki kā Dziesmu un Deju svētki vai Latvijas dzimšanas diena, citam skaisti brīži kopā ar vistuvākajiem cilvēkiem un vēl kādam brīnumaina būšana neskartā dabā vai meditācijā… Bet, vai esi ievērojis, ka vienotības sajūta mēdz būt gaistoša? Piemēram, dienā pēc svētkiem, kad Tu “sēdi” sastrēgumā vai steidzies ikdienas darīšanās, tā parasti pazūd. Patiesībā nekas īpašs nav mainījies – apkārt ir tie paši cilvēki, ar kuriem Tu vakar izjuti vienotību un svētku pacēlumu, bet šodienas sajūtas ir pavisam citādākas… 

Kāpēc iedvesmojošā vienotības sajūta mēdz uzplaiksnīt tikai atsevišķos gadījumos un ātri pazust? Viens no iemesliem ir tas, ka mēs pārejam no būšanas sirdī uz pārlieku darbošanos caur prātu un ego. Svētkus un citus iedvesmojošus mirkļus mēs pārsvarā izjūtam ar sirdi. Kad jūtamies brīvi un droši un baudām dzīvi visdažādākajos aspektos, sirdis dabiski atveras un mēs varam izjust vienotību ar citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm, dabu un Visumu. Bet, ja mēs pavadām dienu darbu virpulī, koncentrējoties pārsvarā uz savu vajadzību apmierināšanu un individuālo mērķu sasniegšanu, un uztveram sevi kā nesaistītus indivīdus, mēs sevi norobežojam no vienotās dzīves plūsmas, kurā ir ietverta cilvēce, Zeme un visas dzīvās būtnes uz tās, tāpat kā planētas, zvaigznes un visums kopumā.

Visuma vienotību labāk ļauj izprast Vienotības likums. Šis likums iekļaujas harmoniskā likumu sistēmā, kas pazīstami kā kosmosa jeb garīgie likumi. Tie apraksta pamata likumsakarības, kas ietekmē ikvienas būtnes dzīvi visumā un parāda, ka mūsu visumā eksistē ne tikai vienoti dabas likumi fiziskajā līmenī, bet arī garīgie likumi smalkajos eksistences līmeņos. 

Vienotības likums vēsta, ka visu, kas eksistē visumā, saista smalkas enerģētiskas saiknes un ka viss esošais nāk no viena avota. Nav nekā, kas būtu ārpus tā, jo avotam nav robežu ne laika, ne telpas, ne spēka ziņā. Šo avotu dažādās garīgās tradīcijās apzīmē ar vārdiem “Dievs”, “Absolūts” vai “Kosmiskā apziņa” u.c. Kas īsti ir domāts ar apzīmējumu “Kosmiskā apziņa”? Vienkāršotā veidā to var aprakstīt kā vienotu inteliģentas enerģijas lauku, kas sevī ietver visu pastāvošo. Arī Tevi. Katrā cilvēkā ir Kosmiskās apziņas dzirksts un ikviens ir kā piliens vienotās enerģijas okeānā.

Print

Šajā vienotajā laukā ikviena dzīva būtne un šķietami nedzīvas lietas, kā arī visdažādākie dzīves procesi un notikumi ir savstarpēji saistīti un atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā, neatkarīgi no tā vai iesaistītās būtnes to apzinās vai nē. Ikkatras dzīvas būtnes domas, emocijas, sajūtas, vārdi un darbi ietekmē visus pārējos. Tas attiecas uz cilvēkiem, Zemi (dabas elementiem, minerāliem, augiem, dzīvniekiem), gariem un visu citu redzamo un neredzamo, zināmo un nezināmo visuma dzīlēs. 

Dzīve uz mūsu planētas un visumā nesastāv no nošķirtiem indivīdiem, lietām vai nesaistītiem notikumiem – ikviens un viss ir saistīts vienotā enerģijas laukā gluži kā viena organisma individuālās šūniņas un procesi tajā. Ja kāda šūna cieš sāpes, tad tiek nodarīts pāri visam organismam. Savukārt, ja kāda šūna tiek dziedināta, tas atstāj labvēlīgu ietekmi uz visām citām daļiņām.

3

Aprakstīto ideju par vienoto enerģijas lauku var palīdzēt izprast arī mūsdienu zinātnes atziņas. Viens no fizikas pamatlikumiem ir Enerģijas likums. Tas dara zināmu, ka visa pastāvošā pamatā ir enerģija. Visu, ko uztver mūsu jutekļi un visu, kas ir ārpus to uztveres robežām, veido sīkas enerģijas daļiņas – atomi, kvanti u.c. Dažādās matērijas daļiņas atrodas nepārtrauktā kustībā, pārejot no vienām dabas formām citās un nevar tikt iznīcinātas, bet tikai pārveidotas no viena matērijas veida citā. 

Viens no iemesliem, kādēļ cilvēki sevi un apkārtējos vides objektus un parādības uztver kā atsevišķus, statiskus objektus, nevis nepārtrauktā kustībā un mijiedarbībā esošas matērijas daļiņas vienotā enerģijas okeānā, sakņojas mūsu ierobežotajās maņās. Ir zināms, ka, piemēram, cilvēka redze ļauj uztvert mazāk nekā 1 % no visumā esošās enerģijas. Un ar neapbruņotu aci mēs nevaram saskatīt matērijas daļiņas to nelielā izmēra un ātro kustību dēļ. Mēs neredzam enerģijas daļiņas, ko saņemam no apkārtējās vides, piemēram, atrodoties dabā, tāpat kā mēs nespējam fiksēt matērijas daļiņas, ar kurām mēs apmaināmies savstarpējā komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Bet patiesībā mēs atrodamies nepārtrauktā mijiedarbībā ar visiem un visu apkārt esošo – mūs sasniedz gaismas daļiņas no saules un zvaigznēm, tāpat kā emociju un domu daļiņas no cilvēkiem apkārt mums vai no otras pasaules malas, citām dzīvām būtnēm un apkārtējās vides. Katrs būs izjutis dažādās enerģijas, ko var uzņemt darba dienas vidū esot uz ielas ar piesātinātu satiksmi vai, piemēram, enerģiju, kas mūs iekrāso esot sirsnīgā kopā būšanas vakarā ar tuviem cilvēkiem. 

Print

Aizvien skaidrāk sajūtot un izprotot mūsu un pasaules savstarpējo mijiedarbību, varam saprast, cik būtiski ir apzināties mūsu saistību ar visu esošo un notiekošo, un praktizēt Vienotības likumu ikdienā. Ir svarīgi būt informētam par cilvēka maņu un prāta darbības ierobežojumiem un zināt, ka to radītā nošķirtības sajūta no citiem cilvēkiem, dzīvām būtnēm, dabas un visuma dziļākajā būtībā ir ilūzija. Ja mūsu maņu, prāta, sirds un apziņas attīstība ļautu saskatīt un apzināties visu, kas notiek pasaulē, mēs redzētu un justu visu esošo cilvēku, dabas, Zemes, planētu u.t.t. smalkās saiknes un dažādo dzīves procesu, notikumu savstarpējo saistību un notiekošā jēgu. 

Sajust visa vienotību un saprast dažādu notikumu likumsakarības mēs varam arī apzināti noskaņojoties uz smalkākiem esības līmeņiem, paceļoties pāri prāta un maņu uztveres robežām dažādās garīgajās praksēs, piemēram, meditācijā. Tas ir veids, kā ne tikai saprast visa vienotību ar veselo saprātu, bet izjust to arī caur sirdi, kas ir būtiski, lai Vienotības likumu patiešām pielietotu ikdienā.

Nobeigumā minēšu dažus aspektus, par kuriem aizdomāties, praktizējot Vienotības likumu dzīvē:

  • Ir noderīgi apzināties un uzņemties atbildību par mūsu domu, emociju, sajūtu un vārdu enerģiju, kā arī attieksmi pret darāmajiem darbiem ikdienā. Enerģētiskais piesārņojums no negatīvām un haotiskām domām, emocijām u.c. ir tikpat kaitīgs kā co2 emisijas apkārtējā vidē.
  • Ja dzīvojam nošķirtības apziņā, pasaulē rodas dažādi noziegumi cilvēku starpā, kari, notiek Zemes un visas dzīvās dabas nesaudzīga izmantošana un iznīcināšana u.t.t. Turpretī, esot sirdī un dzīvojot vienotības apziņā, dzīve noris kā harmoniska organisma sastāvdaļai, kurā ikvienam ir paredzēta sava vieta, uzdevumi un viss nepieciešamais pilnvērtīgai dzīvei. Atkrīt skaudrā, neparedzamā konkurences cīņa un stresa pilnā izdzīvošana, saspringums par darbu, resursu, dzīves iespēju trūkumu u.tml. Tā vietā ikdienā ienāk miers un izpratnes pilna paļaušanās uz Visuma augstāko apziņu un tās neierobežoto organizatorisko spēku, kas palīdz rast harmoniju, iziet cauri dzīves sarežģījumiem, realizēt savus sapņus, ja sekojam sirdij un dzīvojam saskaņā ar kosmosa likumiem.

Izmantotie avoti:

  • The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism. Fritjof Capra, Shambhala Publications, 2000 
  • The Creation of a Consciousness Shift. Paul Lenda, John Hunt Publishing, 2012 
  • Universal Laws: Unlocking the Secrets of the Universe: 7 Natural Laws of the Universe. Creed McGregor, Createspace Independent Publishing Platform, 2016 
  • The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams. Deepak Chopra, US, New World Library, 1994 
  • Universal Consciousness – You Are an Infinite, Eternal Being. Christie Marie Sheldon, March 5, 2012 http://www.loveorabove.com/blog/universal-consciousness/#sthash.5BOGSDFk.dpuf 
  • The Law of Divine Oneness, http://lawsoftheuniverse.weebly.com/divine-oneness.html 

Rakstu un ilustrācijas sagatavoja: Elīna Pinta, www.illustrateduniversallaws.com

 

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.