Uzsāks projektu “Valmieras gudrais nams”

24.maijā pulksten 12.00 Stacijas ielas 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā notiks Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Valmieras gudrais nams” atklāšana. Tā būs gan projekta darba grupas pirmā tikšanās ar projekta dalībniekiem, gan pirmo uzdevumu nodošana.

Projekta aktivitāšu ieviešanai izvēlētā nama iedzīvotāji no 5 mājsaimniecībām iesaistīsies vairāku mēnešu pētījumā, lai izzinātu savus paradumus par četrām tēmām – atkritumu šķirošana, veselīgs dzīvesveids, ūdens aizsardzība, kā arī siltinātu daudzdzīvokļu namu pareiza ekspluatācija.

Savukārt projekta partneri analizēs projekta dalībnieku iesniegtos datus un sniegs iedzīvotājiem padomus paradumu maiņai. Projekta uzdevums ir pierādīt, ka mainot ikdienas paradumus var ieekonomēt gan ģimenes finanšu līdzekļus, gan arī kļūt dabai draudzīgākiem un atstāt mazāk kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi. Projekta organizatori iedzīvotājus nodrošinās arī ar dažādām palīgierīcēm, lai nama iedzīvotāji varētu veikt mērījumus un kontrolēt, kā paradumu maiņa mazina dažādu resursu patēriņu.

Apkopojot konkrētā nama iedzīvotāju gūto pieredzi, organizatori centīsies motivēt arī pārējos pilsētas iedzīvotājus pievērsties atbildīgam un videi draudzīgam dzīvesveidam, mudinās ieviest izmaiņas savās ikdienas darbībās, lai kopīgi uzlabotu vides kvalitāti pilsētā. Lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju izpratni un atbildību par ikdienas lēmumu un rīcību ietekmi uz lokāliem un globāliem vides procesiem, projekta ietvaros pilsētas iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai par ūdens aizsardzību, atkritumu šķirošanu, veselīgu dzīvesveidu, kā arī siltinātu daudzdzīvokļu namu pareizu ekspluatāciju tiks izveidotas animācijas un plakāti, kā arī organizēti semināri.

Projekts “Valmieras gudrais nams” tiks īstenots sadarbojoties SIA “Valmieras Namsaimnieks”, Valmieras pilsētas pašvaldībai, SIA “ZAAO” un SIA “Valmieras ūdens”.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.