Sākta vairāku Rīgas parku un Mūkusalas ielas promenādes attīstības plānošana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir sācis nozīmīgu pilsētas publisko ārtelpu – Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda parka rekonstrukcijas un Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukcijas attīstības plānošanu, kas ietver arī ekspertu un sabiedrības viedokļu apzināšanu.

19.jūnijā notika diskusija ar Rīgas pilsētas arhitektu kolēģiju, kuras laikā saņemti profesionāļu viedokļi un priekšlikumi esošajam darba uzdevumam par Mūkusalas ielas krasta promenādes un Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda parku attīstīšanu, kas kalpos par pamatu turpmāk sekojošām procedūrām.

Rīgas pilsētas arhitektu kolēģijas pārstāvji tikšanās laikā uzsvēra, ka jaunās Mūkusalas ielas promenādes izveidošanā jāveicina ūdens un krastmalu izmantošana rekreatīvās funkcijas īstenošanai. Tam veiksmīgs piemērs ir upes otrā krastā pagājušā gada augustā atklātā Spīķeru promenāde, kurā pozitīvi apvienoti gan velo satiksmes risinājumi, gan pieeja Daugavai, radot daudzfunkcionālas atpūtas vietas dažādām gaumēm.
Savukārt Rīgas vēsturiskais centrs un tā kultūrvēsturiskā vērtība nav iedomājama bez tās apstādījumu teritorijām – parkiem, kas uztur pilsētbūvnieciskās struktūras īpatnības, nodrošina kultūrvēsturisko vērtību uzturēšanu un pilnveidošanu. Zaļās pilsētas zonas vienmēr ir bijušas un būs tūristu iecienītas atpūtas vietas, jo īpaši tādēļ, ka tās atrodas populārāko apskates objektu teritorijās.

Mūkusalas promenādes rekonstrukcija paredzēta aptuveni divu kilometru garā posmā no Salu tilta līdz Akmens tiltam. Tās labiekārtošanas gaitā plānota krastmalas, tilta pār Kīveleina grāvi un kāpņu rekonstrukcija, skatu platformu izbūve, plānoti zemūdens darbi krastmalas nostiprināšanai, iecerēta gājēju ceļu un veloceliņu izbūve, kā arī rekreācijas zonu izveidošana.

Savukārt Esplanādes, Viesturdārza un Kronvalda parka rekonstrukcijas projekta gaitā paredzēts izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu projektu, paredzot visas funkcionāli nepieciešamās zonas, veidojot mūsdienīgu publisko ārtelpu ar daudzveidīgām rekreācijas iespējām dažādām iedzīvotāju vecuma grupām (bērnu rotaļu laukumi, aktīvā atpūtas zonas, klusās atpūtas zonas), kā arī parka funkcionēšanai nepieciešamajiem elementiem. Tāpat plānots optimizēt parku celiņu tīklu, nodrošinot ērtu gājēju un velosipēdistu kustību un paredzot atbilstošus labiekārtojuma elementus.

 

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.