„Rīgas mežos” rudenī atsāk jauna meža stādīšanu

Rudens stādīšanu veiks Daugavas mežniecībā, Tīreļu mežniecības Tīreļu iecirknī un Gaujas mežniecības Juglas iecirknī, kurā stādīšana jau uzsākta. Stādīšanai izmantos 260 -270 tūkstošus SIA „Rīgas meži” Norupes kokaudzētavā izaudzētos divgadīgos priežu ietvarstādus. Papildus tam Tīreļu mežniecības Olaines iecirknī meža atjaunošanai izmantoti 2200 bērza kailsakņu stādi.

Līdz 1.septembrim SIA „Rīgas meži” mežsaimniecisko darbu strādnieki izkopuši 717 hektārus šogad pavasarī un iepriekšējos gados stādītā meža, tai skaitā Katrīnas mežniecībā 63,6 hektārus, Daugavas mežniecībā 172,4 hektārus, Tīreļu mežniecībā 231 hektārus, bet Gaujas mežniecībā – 249.8 hektārus jaunaudžu. Septembrī, oktobrī un novembrī jaunaudžu kopšana turpināsies, izkopjot jauno mežu 260 hektāru platībā.

Savukārt vietās, kur notikusi mežistrāde, pēc šo darbu pabeigšanas cirsmās šobrīd notiek augsnes sagatavošana jauna meža stādīšanai nākamajos gados. Šogad plānotās augsnes sagatavošanas platības – 370 hektāri meža. Augsnes gatavošana pirms meža stādīšanas uzlabo augsnes mikroklimatu, samazina zemsedzes augu konkurenci, lai jaunie stādi pēc iestādīšanas labāk var izmantot barības vielas.

Mežsaimniecisko darbu ietvaros notiek arī robežstigu un kvartālstigu kopšana, apauguma novākšana grāvjos un gar ceļiem, robežzīmju atjaunošana u.c.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.