Piedalies kampaņā „Eiropas Natura 2000 diena”

Pievienojies kampaņai „Eiropas Natura 2000 diena” un popularizē lielāko aizsargājamo teritoriju tīklu Eiropā.
21. maijs pēc SEO/BirdLife (Spānijas Ornitoloģijas biedrības) iniciatīvas ir pasludināts par „Eiropas Natura 2000 dienu”. Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kura izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīvotņu aizsardzība.
Kampaņas ietvaros visi Eiropas iedzīvotāji tiek aicināti sniegt vienkāršus vēstījumus, lai saglabātu aizsargājamās dabas teritorijas un tajās atrodamās dabas bagātības. Katru gadu vēstījumi veicinās kādas konkrētas – īpašas Natura 2000 teritorijas saglabāšanu Eiropā. Šā gada kampaņai izvēlētā vieta atrodas Donjanā, Spānijā.
Interneta vietnē www.natura2000day.eu  ikviens var piedalīties kampaņā ar nelielu vēstījumu – publicējot fotoattēlu, kurā ar plaukstu palīdzību izveidots tauriņš. Ja attēls tiek ievietots Twitter, Facebook vai Instagram, tas jāiezīmē ar mirkļbirku #natura2000day. Vēstījumu var nofotografēt jebkurā vietā, bet var apmeklēt arī savu mīļāko Natura 2000 vietu Latvijā.
Kā atbildi uz visām saņemtajām fotogrāfijām, SEO/BirdLife koordinēs īpašus dabas aizsardzības pasākumus Donjanā, vienā no nozīmīgākajām vietām Natura 2000 tīklā Eiropā. Par katru vēstījumu tiks atjaunoti 24 m2 La Rocina upes. Šī upe ir galvenais ūdens avots Rocío mitrājiem. Tāpat, par katru vēstījumu no Donjanas smilšainajām pludmalēm tiks savākti 16 grami svina skrošu, kas, ja tiek atstātas dabā, var nogalināt 25 zosis.
Spānijā aizsāktajai „Eiropas Natura 2000 dienas” kampaņai šogad ir pievienojušās arī Horvātija, Kipra, Somija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija un Lielbritānija, kurās katra valsts piedalās ar šīs valsts BirdLife International sadarbības partneri (Latvijā – Latvijas Ornitoloģijas biedrību).
Kampaņu “Eiropas Natura 2000 diena” Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333 teritorijas – 4 dabas rezervāti, 4 nacionālie parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 9 dabas pieminekļi, un 24 mikroliegumi. Natura 2000 sauszemes teritorijas aizņem 12% jeb 787 729 ha no Latvijas sauszemes kopplatības.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.