Melnais stārķis. Dzīvības lidojums

Melnais stārķis jeb gandrs (Ciconia nigra) ir Latvijā sastopams, aizsargājams stārķveidīgo  kāras putns.

Pasaules mērogā melnais stārķis nav īpaši apdraudēta putnu suga. Toties Eiropā tas ir rets un aizsargājams putns un vairumā valstu tiek veikti sugas aizsardzības pasākumi. Ievērojams skaita samazinājums pēdējos gados ir novērots tieši Baltijas valstīs.

Melnais stārķis ir iekļauts Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un Latvijas sarkanajā grāmatā. Stārķa populāciju apdraud vecāko mežu izciršana, veco koku bojāeja, traucējums ligzdošanas sezonā. To skaits pēdējās desmitgadēs ir ļoti ievērojami samazinājies. Sugas aizrsardzībai tiek veidoti mikroliegumi.

2008. gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība melno stārķi izraudzījās par Gada putnu Latvijā..

Kā jau zināms tagad melnie stārķi Latvijā nonākuši uz izmiršanas sliekšņa.

Projekts “Melnais Stārķis. Dzīvības lidojums” ir izveidot lai sekot melno stārķu gaitām uz siltajām zemēm.

Māris Strazds. Zinātņu doktors, ornitologs. Melnā stārķa pētīšanai veltījis 30 gadus. Ir viens no aktīvākajiem dabas sargiem Latvijā, kuram ir nozīmīga loma mežu daudzveidības saglabāšanā. Tieši Māris ir šī pētījuma galvenais iniciators un ir izvirzījis vairākas hipotēzes- kāpēc Latvijā tik strauji samazinās melno stārķu skaits.

Astoņas Latvijas melno stārķu mātītes šī gada jūlijā tika aprīkotas ar satelītraidītājiem, lai noskaidrot mātīšu mirstības iemeslus pēc ligzdu pamešana.   Projekta ietvaros tiks sekots līdzi to ceļam uz ziemošanas vietām Āfrikā un atpakaļ.

Pēdējo gadu laikā pēc analīžu veikšanas visās analizētajās putn olās  konstatēti pesticīdi un tā sadalīšanās produkti. Tieši šis iemesls varētu būt iespējamais cēlonis mazuļu sliktajam stāvoklim un jauno mātīšu bojāejai. Tieši šī iemesla dēļ pētījuma mērķs ir uzzināt, kurā vietā Latvijas melnie stārķi varētu būt saindējušeis ar pesticīdiem.

Vairāk informāciju var lasīt Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapā: http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=399

Melno stārķu migrācijai varēs sekot portālā:  www.movebank.org

Par melno stārķu aktualitātēm var lasīt projekta facebook proflā: https://www.facebook.com/DzivibasLidojums

 

 

 

 

 

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.