Latvijas Ornitoloģijas biedrībai 30

Latvijas Ornitoloģijas biedrībai (LOB) – lielākajai dabas aizsardzības organizācijai Latvijā – šogad aprit 30 gadu. LOB ir dibināta 1985. gada 17. februārī, piedaloties 76 cilvēkiem LU Bioloģijas institūta telpās (tolaik – Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts).

LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus norāda, ka “tā ir organizācija, kas jau daudz sasniegusi – iemācījusies dzīvot un plānot savu dzīvi patstāvīgi, no nepilna simta biedru izaugusi līdz lielākajai dabas aizsardzības organizācijai Latvijā, uzrunājusi un aizrāvusi arī tos, kas vēl nav kļuvuši par LOB biedriem, bet, pats galvenais, devusi būtisku ieguldījumu Latvijas dabas aizsardzībā, piedaloties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 izveidē, rosinot veidot mikroliegumus un skaidrojot cilvēkiem, sākot no skolēniem un beidzot ar likumdevējiem, kā rīkoties putniem un dabai kopumā draudzīgi.”

Savu jubileju LOB atzīmēs sestdien, 21. februārī, LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, kad pēc ievadrunām un apsveikumiem tiks demonstrēta arī LOB jubilejai veltītās filmas pirmā daļa. Savukārt 7. martā notiks svinīgā LOB kopsapulce LU Bioloģijas fakultātes telpās. Vairāk informācijas par pasākumiem iespējams iegūt http://www.lob.lv/lv/LOB-30/ un rakstot [email protected]

LOB jubilejas gada ietvaros paredzēti arī citi pasākumi:

– sacensības skolēniem “Rīgas putnu izaicinājums” marta vidū;

– Putnu dienas 18. un 19. aprīlī;

– putnu vērošanas sacensības 16. un 17. maijā;

– LOB Ģimeņu dienas 4. un 5. jūlijā;

– Eiropas Putnu vērošanas dienas 3. un 4. oktobrī;

– LOB saiets 6.-8. novembrī.

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.

Biedrības misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu.

LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un saglabāšanas, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus, izdod žurnālu “Putni dabā”, sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.