Latvijas gadu gredzeni literatūrā

Turpinās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Memoriālo muzeju apvienības kopīgais projekts LATVIJAS GADU GREDZENI LITERATŪRĀ. Janvāra tēma – „Latviešu drāmas un teātra kritika”.

13. janvārī plkst. 17.00 Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, lekciju „Dekada, kas nekad nenotika, un Aleksandrs Čaks” lasīs Dr. philol. Silvija Radzobe (LU).

Ziņojums veltīts 1941. gadā paredzētajai Latviešu kultūras un mākslas dekādei Maskavā, kas gandrīz pilnībā tika sagatavota, bet nenotika, jo sākās karš. Balstoties uz daļēji pētītiem un nekad neapskatītiem arhīvu materiāliem, to dienu preses publikācijām, padomju Latvijā un trimdā publicētām atmiņām, tiks apskatīta dekādes organizācija, programma, jaunu mākslas darbu radīšana.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta grūtajam ceļam, kurā tika radīts pirmās latviešu padomju operas librets, ko kopīgiem spēkiem veica Aleksandrs Čaks un Eriks Ādamsons. Saglabājušies libreta fragmenti, kas veltīti latviešu strēlniekiem, tiks analizēti kontekstā ar Aleksandra Čaka „Mūžības skartajiem”.

1941. gadā nenotikusī dekāde kā notikums latviešu kultūras un mākslas dzīvē līdz šim nav analizēta ne latviešu teātra, ne literatūras kontekstā. Par mūziķu aktivitātēm dekādes kontekstā rakstījis vien Arnolds Klotiņš monogrāfijā par mūziku okupācijas režīma apstākļos.

21. janvārī plkst. 17.00 Ojāra Vācieša muzejā šī paša projekta ietvaros notiks diskusija „Padomju mitoloģija drāmā un teātrī”, kurā piedalīsies Zane Radzobe un Lelde Stumbre. Diskusiju vadīs Ruta Cimdiņa.

Ieeja brīva.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.