Latvijas dabas vērtību apzināšanai plāno tērēt € 9,5 miljonus

latvijas-daba-foto-lelde-feldmane

Foto: Lelde Feldmane Zajarska

Lai iegūtu detalizētu un pilnīgu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību un kvalitāti, vasarā pirmo reizi tiks sākta Latvijas dabas vērtību apzināšana – dabas skaitīšana, trīs gados šim mērķim plānojot iztērēt 9,5 miljonus eiro.

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka dabas vērtību apzināšanas uzdevums nav ne palielināt, ne samazināt aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā. Lai nodrošinātu, ka dabas skaitīšana visā Latvijā notiks atbilstoši vienotai pieejai un to veiktu augsti kvalificēti un sertificēti eksperti, pašlaik Dabas aizsardzības pārvalde strādā pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Tikai pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās būs zināmi eksperti, kuri veiks dabas skaitīšanu Latvijā.

Dabas skaitīšana tiek īstenota Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projektā «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā». Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9,5 miljoni eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums ir 8,075 miljoni eiro un valsts budžeta finansējums ir 1,425 miljoni eiro. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2020.gada novembrim.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, pārvalde aicina zemes īpašniekus kritiski izvērtēt no neoficiāliem avotiem saņemto informāciju par plānotajām darbībām dabas skaitīšanas kontekstā, kas varētu rezultēties ar jaunas aizsargājamās teritorijas noteikšanu viņiem piederošajos īpašumos. Šaubu gadījumā par informācijas patiesumu, nepieciešams nekavējoties vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē.

Dabas skaitīšana ilgs trīs gadus, un šajā laikā eksperti veiks dabas vērtību apzināšanu arī privātajās zemēs. Sagaidāms, ka darbs pie tā tiks uzsākts šī gada vasarā. Gan pašvaldības, gan zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji) pirms noteikto teritoriju apsekošanas saņems vēstuli. Savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks saņems rakstisku informāciju.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.