Latvijas dabas vērtību apzināšana tiks uzsākta 2017.gada vasarā

170207_dabas_skaitisana

Ar mērķi iegūt detalizētu un pilnīgu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību un kvalitāti, 2017.gada vasarā pirmo reizi Latvijā tiks uzsākta mūsu dabas vērtību apzināšana  – dabas skaitīšana.

Dabas vērtību apzināšanas uzdevums nav ne palielināt, ne samazināt aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā.
Lai nodrošinātu, ka dabas skaitīšana visā Latvijā notiks atbilstoši vienotai pieejai un to veiktu augsti kvalificēti un sertificēti eksperti, pašlaik Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) strādā pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Tikai pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās būs zināmi eksperti, kuri veiks dabas skaitīšanu Latvijai.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, DAP aicina zemes īpašniekus kritiski izvērtēt no neoficiāliem avotiem saņemto informāciju par plānotajām darbībām dabas skaitīšanas kontekstā, kas varētu rezultēties ar jaunas aizsargājamās teritorijas noteikšanu viņiem piederošajos īpašumos. Šaubu gadījumā par informācijas patiesumu, lūdzam nekavējoties vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē, rakstot [email protected] vai zvanot: 26107005.

Dabas skaitīšana ilgs trīs gadus, un šajā laikā DAP uzdevumā eksperti veiks dabas vērtību apzināšanu arī privātajās zemēs. Sagaidāms, ka darbs pie tā tiks uzsākts 2017. gada vasarā.

Gan pašvaldības, gan zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji) pirms noteikto teritoriju apsekošanas saņems vēstuli. Savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas vērtība, īpašnieks saņems rakstisku informāciju.

Dabas skaitīšana tiek īstenota ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9 500 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums ir 8 075 000 euro un valsts budžeta finansējums ir 1 425 000 euro. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2020. gada novembrim.

Avots: Dabas Aizsardzības pārvalde

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.