Izstāde par klimata pārmaiņām!

 
170302_klimata_izstade
Klimata pārmaiņas un saistītie procesi nav vienkārša tēma. Zinātnieki visā pasaulē to pētījuši daudzus gadu desmitus, bet joprojām ir virkne neatbildētu jautājumu un pastāv viedokļu atšķirības. Galvenokārt, par klimata pārmaiņu izraisītājiem – vai tas ir dabisks process, kas notiek neatkarīgi no cilvēku darbībām vai tomēr to paātrina mūsdienu prasības un dzīvesveids, vai varbūt šīs izmaiņas notiek neatkarīgi no mums. Izstādē piedāvātā informācija pārstāv viedokli par klimata pārmaiņām kā dabisku procesu, ko ievērojami paātrinām mēs paši, nezināšanas dēļ, bet bieži vien arī apzināti rīkojoties bezatbildīgi.

Latvijas Dabas muzejā no 2016. 26. oktobra līdz 2017. gada 5. februārim apmeklētājiem bija atvērta izstāde „Ārstēsim klimatu!”, kas vienkāršā, bērniem un jauniešiem viegli uztveramā veidā skaidroja sarežģīto klimata pārmaiņu problemātiku – cēloņus, sekas un iespējamos risinājumus.

Stimuls veidot šāda veida izstādi bija lieliskā Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervētā 2012. gadā  finansētajā projektā  “Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā” (BALTCICA) tapusī izstāde “Pielāgošanās klimata izmaiņām”. Projekta autors un realizētājs bija Biosfēras rezervāta speciālists Andris Urtāns.

Latvijas Dabas muzejā apskatāmajā izstādē bija apskatāmi informatīvie stendi un interaktīvie materiāli, tapuši izstādei “Pielāgošanās klimata izmaiņām”, kā arī Dabas muzejā tapušies izstādes materiālu papildinājumi: informatīvās planšetes, spēles, uzdevumi u.c.

Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotie izstādes stendi bija izstādes informatīvais mugurkauls un piedāvāja ieskatu nozarēs, kas ir galvenie klimata pārmaiņu ierosinātāji, dabas un vides procesos, kas regulē zemeslodes klimatu un to pašreizējo stāvokli, kā arī risinājumos, kā palīdzēt šiem dabiskajiem procesiem atgūt līdzsvaru, tā sniedzot ieguldījumu šodienas un nākotnes dzīvajās dabas, t.sk. cilvēku, dzīves kvalitātē.  

Izstāde izpelnījās lielu skolēnu grupu un arī individuālo apmeklētāju interesi, un saņēmām daudz labas atsauksmes. Līdz šim to apmeklējuši vairāk kā 4000 interesenti, novadītas vairāk kā 20 ekskursijas. Notika izglītojošais seminārs dabaszinātņu skolotājiem un vides speciālistiem “Klimata pārmaiņas Latvijā”, kurā piedalījās 60 dalībnieki. Viens no lektoriem bija Andris Urtāns, kurš stāstīja par tēmu “Klimats un ūdeņi, problēmas un risinājumi”. Ģimenes diena “Arī Tu esi atbildīgs!”, kurā piedalījās 84 bērni un 71 pieaugušais. Vides vakars, kurā uzstājās Ģeoloģijas doktors Māris Krievāns ar lasījumu “Klimata pārmaiņas Zemes vēsturē un veiktajiem pētījumiem Grenlandē”.
 
Sakām paldies visiem sadarbības partneriem, izstādes veidotājiem un apmeklētājiem, un ceram, ka turpmāk visi būsim zinošāki un atbildīgāki mūsu planētas ārsti!

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.