Izsludināts projektu pieteikumu konkurss sociālā jomā

Foto: Lelde Feldmane

Foto: Lelde Feldmane

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus AS „Latvijas valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Vēl tikai šodien iespējams pieteikties informatīvam semināram par projektu konkursu, kas notiks 13. janvārī, Rīgā. Projektu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 30. janvāris.

Projektu konkursa prioritārās jomas

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam.
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Informatīvs seminārs

2017. gada 13. janvārī Rīgā plānots informatīvs seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Pieteikšanās semināram pa e-pastu [email protected] līdz 2017. gada 11. janvārim (ieskaitot), nosaukumā jānorāda „Pieteikšanās semināram par LVM ziedojumu”, bet tekstā – organizācijas nosaukumu, dalībnieku skaitu, kontaktinformāciju. Norises vieta un laiks tiks paziņots pēc pieteikšanās noslēguma.

Projekta pieteikuma iesniegšana

Aizpildītu Pieteikuma un finanšu veidlapu LVM ziedojumam, atbilstoši LVM sociālās jomas projektu nolikumam, elektroniskā formātā jānosūta uz e-pastu [email protected] līdz 2017. gada 30. janvārim (ieskaitot). Vēstules nosaukumā jānorāda „Veidlapa LVM ziedojumam”, un tekstā jāmin organizācijas nosaukums un personas kontaktinformācija, kas atbildīga par projektu.

Vērtēšanas kritēriji un cita papildinformācija atrodama nodibinājuma „Ziedot.lv” interneta mājas lapā www.ziedot.lv.

Projektu pieteikumi tiks izvērtēti un rezultāti paziņoti līdz 2017. gada 1. martam.

AS „Latvijas valsts meži” ziedojums sociālajai jomai

AS „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējusi trīs labdarības organizācijām: „Ziedot.lv”, „Latvijas Bērnu fondam” un „Latvijas Samariešu apvienībai”. Tās ziedojumu administrē un konkursa veidā piešķir sociālās jomas organizācijām.

Kārtību, kādā AS „Latvijas valsts meži” piešķir ziedojumus sociālajai jomai, nosaka uzņēmuma un Partneru (nodibinājuma „Fonds „Ziedot””, nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” un biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”) 2011. gada 12. decembrī parakstītais nodomu protokols un ikgadēji noslēgtais dāvinājuma līgums.

Avots: Latvijas Valsts Meži

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.