Indijas garīgā skolotāja BABADŽI vēstījums tautai.. 

babaji-giovane-foto-lisetta-carmiHaidakhan Babadži apgalvoja, ka: “Visās reliģijās ir iekļauta Patiesība, Vienkāršība un Mīlestības princips.”  Savas dzīves laikā viņš intensivi mācija, cik svarīgi ir dzīvot vienkāršu dzīvi ar patiesiem mīlestības principiem.  Haidakhan Babadži paskaidroja, ka viņš atnāca, lai atjaunotu Sanātanam Dharmu nevis Hindu Dharma (hinduisms). Sanatan Dharma var saprast kā pirmatnējo reliģiju, kas atspoguļo nteiktus dabas likumus un radīšanas sākumu.  Viņš paskaidroja tālāk: “… Es atnācu, lai vadītu cilvēci pa augstāku ceļu, es nepiederu kādai konkrētai reliģijai, bet cienu visas reliģijas. Es tiecos pēc visas cilvēces pacēluma”.

Haidakhānas Babadži, viens no Indijas ietekmīgākajiem garīgajiem skolotājiem,  plašākam interesentu lokam ir pazīstams no Joganandas grāmatas “Joga autobiogrāfija”, kurā Babadži saukts par Mahavatāru (augstāko Dieva inkarnāciju) un par Nemirstīgo Babadži. Jogananda apgalvoja, ka Babadži kopā ar Kristu gatavojot cilvēci augstāka apziņas līmeņa sasniegšanai.

 

BABADŽI vēstījums


Mīli un kalpo visai cilvēcei.
Palīdzi katram.
Esi laimīgs. Esi laipns,
esi neiegrožojama prieka avots.
Atpazīsti Dievu un labo katrā sejā.
Nav neviena svētā bez pagātnes,
Un neviena grēcinieka bez nākotnes.
Lūdz par katru dvēseli.

Ja tu nevari paslavēt vienu no tām …

Haidakhan BabadžiĻauj tai iziet no tavas dzīves.
Esi oriģināls. Esi radošs.
Uzdrīksties, uzdrīksties un uzdrīksties vēl vairāk.
Neatdarini. Esi stiprs. Esi taisns.
Domā patstāvīgi. Esi tu pats.

Neatbalsties uz citu kruķiem.
Visa pilnība un visi dievišķie tikumi
ir apslēpti tavās dzīlēs.
Atklāj tos.
Arī gudrais jau atrodas tevī pašā.
Atklāj to.
Ļauj Viņa mīlestībai darīt tevi brīvu.
Ļauj, lai tava dzīve būtu rozes dzīve,
kas klusumā
runā smaržu valodā…

 

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.