Igauņu mākslinieka Tanela Randera lekcijas

Tanela Randera izstādes „Frontes līnija Austrumi” ietvaros LMC Ofisa galerijā notiks divas mākslinieka vadītas lekcijas. Trešdien, 14. janvārī pulksten 18.30 Tanels Randers vadīs lekciju-semināru „Trīs skati uz Austrumeiropu”. Galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta tiem Austrumeiropas laikmetīgās mākslas piemēriem, kas reflektē par Austrumeiropas un Rietumeiropas attiecībām – piemēram, Moderna Galerija Ļubļanā, retroavangardam, pētnieces Marinas Grižņicas publikācijām un atsevišķiem Centrālās un Dienvidaustrumeiropas projektiem. Lekcijai sekos kopīga diskusija par to, vai šīs refleksijas veido Austrumeiropas diskursu, kā arī tiks apspriesti iemesli Baltijas valstu marginālajai pozīcijai šajā diskursā. Trīs skati uz Austrumeiropu ir ietverti arī izstādē „Frontes līnija Austrumi”, rosinot turpmāko darbu pie teoretizējošas un mākslinieciskas ģeopolitikas kontekstualizācijas.

Otrdien, 27. janvārī pulksten 18.30 notiks lekcija „Aizmirstot Austrumeiropu”, kurā Tanels Randers iepazīstinās klausītājus ar dekolonizāciju Austrumeiopas reģionu kontekstā, tās nozīmīgākos avotus un ģeneoloģijas. Ar jēdzienu „Aizmiršana” (angļu valodā „unlearning”) tiek apzīmēts process, kas ir pretējs izglītības un mācīšanās procesam, ne reti esot atrauts no ķermeņa un dzīves. „Aizmiršana” var būt arī atsvešinātības artikulācijas process, piemēram, koloniālā un ģeopolitiskā kontrole pār zināšanām, ķermeni un dzīvi.

Tanels Randers (1980) ir igauņu mākslinieks, kritiķis un kurators. Viņa radošo darbību raksturo jūtīgums pret vietu, ar to saprotot gan konkrētas lokācijas, gan ģeopolitiskus mērogus. Pēdējos gados viņš pievērsies Austrumeiropas un dekolonizācijas pētniecībai, ko viņš “publisko” mākslas izstāžu, performanču, intervenču un izglītojošu pasākumu veidā. Izstādes „Frontes līnija Austrumi” pamatā ir notikumu dokumentācijas un apliecinājumi konkrētas realitātes eksistencei, caur ko mākslinieks mēģina parādīt dažādus Austrumeiropas izmaiņu posmus. Izstāde bez maksas apskatāma LMC Ofisa galerijā no 13. līdz 30. janvārim.

„LMC vakarskolas” cikla pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Otrajā sezonā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, dokumentālo filmu seansus, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2015. gada pavasarim.

Dalība „LMC vakarskolā” ir bez maksas, un to aicināti apmeklēt esošie un topošie mākslinieki, kritiķi, kuratori, kultūras menedžeri, mākslas un humanitāro zinātņu studenti.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.