Valsts mežu atjaunošana turpinās

Meža atjaunošanas sezona rit pilnā sparā un šobrīd AS “Latvijas valsts meži” ir atjaunojuši gandrīz 2/3 no plānotā pavasara apjoma, iestādot vairāk kā 17 miljonu jaunu koku.

LVM Meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja Dace Ozola stāsta: “Ziema šogad bija bez sniega, pavasaris ļoti agrs un zeme ļoti sausa. Līdz šodienai pastāvēja bažas, vai iestādītiem kociņiem pietiks mitrums, lai tie varētu pilnvērtīgi augt. Bet labi, ka piepildās ticējumi, ka pēc salnām, kuras ir neatņemama ievu ziedēšanas laika sastāvdaļa, nāk lieti, kas dod jaunu sparu gan darbu veicējiem, gan jaunajiem kociņiem.”

Meža atjaunošanas sezonu var iedalīt divās daļās – pavasara un rudens. Lielāko daļu no plānotā meža mākslīgās atjaunošanas apjoma AS “Latvijas valsts meži” veic pavasarī. 2014. gada pavasara sezonā mežs tiks atjaunots 8402 ha platībā, bet atlikušie 556 ha tiks apstādīti rudenī.

Šobrīd no pavasarī plānotā apjoma valsts mežos ir iestādīti jau 62%. Ja skatās pa sugām, tad priede – 53%, bet egle- 69%. Bērzs ir iestādīts 602 ha apjomā no plānotajiem 820 ha. Tā kā bērzi jau ir saplaukuši, tad atlikušais apjoms tiks iestādīts rudenī. Savukārt, priedes plānoto 70 ha vietā ir atjaunotas kopupmā 81.3 ha platībā.

LVM mežu atjauno dabiski vai mākslīgi, viena nocirstā koka vietā iestādot vismaz divus. Mežu atjaunošanas plānošana pa atjaunošanas veidiem, atjaunojamām sugām un atjaunošanas termiņiem tiek veikta vienlaicīgi ar lēmuma pieņemšanu par galvenās cirtes veikšanu mežaudzē. Produktīvu un ekoloģiski noturīgu mežu izaudzēšanas priekšnosacījums ir kvalitatīva meža atjaunošanai ar katram izcirtumam piemērotākajām koku sugām.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.