Diskusija “Kā laikmetīgo mākslu atspoguļo Latvijas mediji?”

21. oktobrī, otrdien, plkst. 18:30 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā (Alberta iela 13) notiks diskusija par laikmetīgo mākslu rakstošajiem medijiem “Kā laikmetīgo mākslu atspoguļo Latvijas mediji?”. Diskusijas laikā galvenā uzmanība tiks veltīta mākslas izdevumu redaktoru lomai saturu veidošanā. Tajā piedalīsies vizuālās mākslas žurnāla „Studija” galvenā redaktore Līga Marcinkeviča, mākslas un kultūras portāla „Arterritory” galvenā redaktore Daiga Rudzāte un portāla „Delfi” kultūras žurnālists Andris Kārkluvalks. Diskusijas mērķis ir identificēt vizuālajai mākslai veltīto tekstu auditoriju un iezīmēt stratēģijas, kuras Latvijas kultūras mediji izmanto laikmetīgās mākslas atspoguļošanā.

Pirmā sastapšanās ar laikmetīgo mākslu nereti notiek ar mediju starpniecību informatīvu ziņu, notikumu apskatu, kritiku vai recenziju veidā. Lai gan mūsdienu lasītājs pats izvēlas, kur rast sev vajadzīgo informāciju un kuram avotam uzticēties, medijiem joprojām ir liela ietekme notikumu svarīguma izcelšanā, gan viedokļa veidošanā. Valda uzskats, ka parastais skatītājs patērēs citāda veida informāciju kā profesionālis, kurš vairāk ieinteresēts kritiski argumentēta viedokļa veidošanā. Neformālās sarunās jomas pārstāvji vairākkārt izteikuši neapmierinātību ar vizuālās mākslas procesu atspoguļojumu medijos. Bieži vien mediji tikai pārpublicē preses relīžu tekstus vai arī pretenciozi fokusējas uz šauru aspektu izcēlumu.

Diskusija notiek cikla “Pārvarot plaisu. Meklējot ceļus pie laikmetīgās mākslas” ietvaros, kura reizi mēnesī norit Latvijas Laikmetīgās Mākslas centrā. Tajā tiek apskatīti dažādi laikmetīgās mākslas un sabiedrības saskares punkti, tiecoties uztaustīt traucējošo problēmu loku un iezīmēt stratēģijas, kuras atvieglotu savstarpējo komunikāciju. Diskusiju ciklā tiek runāts par izglītības, mediju, kultūrpolitikas, kā arī kritiķu, kuratoru un izstāžu iekārtotāju nozīmi laikmetīgās mākslas uztverē. Pirmā diskusija “Vai laikmetīgajai mākslai ir vieta skolu programmās?” notika 30. septembrī un tās centrā bija laikmetīgā māksla un izglītības sistēma. Nākamās diskusijas ciklā notiks 12. novembrī un 2. decembrī, apskatot laikmetīgās mākslas un sociālo zinātņu saskares punktus, kā arī problēmjautājumus šībrīža mākslas kritikas laukā.

Diskusiju ciklu vada kuratore Līga Lindenbauma.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.