Atklās mūsdienīgu Dabas informācijas centru

Naujenes novadpētniecības muzejā atklās mūsdienīgu Dabas  informācijas centru

Dabas aizsardzības pārvalde  sadarbībā ar Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Bioresursu institūtu, Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrāciju un  Daugavpils  novada domi   ar  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros finansētā  projekta “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri”   izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” (LLB-2-258) atbalstu  Naujenes novadpētniecības muzejā  ir  izveidojuši   mūsdienīgu  Dabas  informācijas centru.

Ar Daugavpils  novada domes un  pārrobežu projekta  līdzekļiem  ir renovēta  Dabas informācijas centra telpa, šeit  iekārtota  moderna ekspozīcija ar plašu  informāciju par aizsargājamo  dabas teritoriju  “Augšdaugava” un „Braslavas ezeri”  dabas vērtībām.   Dabas informācija centrs, pateicoties  projekta  atbalstam,  ir aprīkots ar Latgales  reģionā  modernākajām tehnoloģijām un interaktīvajiem risinājumiem.

Dabas ekspozīciju papildinās mūsdienīgi  pasniegta  virtuālā  informācija  par  aizsargājamās teritorijas  dabu,  bagāto kultūras mantojumu, nozīmīgiem vēstures  notikumiem un personībām, kas  būs  pieejama gan  uz skārienjūtīgās projekcijas stikla sienas, 3D hologrāfiskajā kubā,  grīdas projekcijā un displejā.

Muzeja apmeklētāji  Dabas informācijas centrā varēs  iegūt jaunas zināšanas, iepazīties ar nozīmīgām vietām un kombinēt savu ceļojumu maršrutus, kurus iespējams  pārsūtīt  uz  elektroniskā pasta adresi.  Interaktīvajā stikla sienā varēs  izkrāsot  Naujenes bilžu grāmatu, aplūkot  Lielo Naujenes musturdeķi,  salikt virtuālās puzles ar dabas un kultūras mantojuma objektu attēliem.

Interaktīvos  risinājumus sagatavoja  Daugavpils novada Kultūras pārvalde un  Naujenes novadpētniecības muzejs   sadarbībā ar  SIA Reverie Trading  Group.

Projekta  “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri”   izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai  ieviešana  devusi nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un  aizsargājamo teritoriju  ilgtspējīgas attīstības problēmu apzināšanā un risināšanā  vietējā un  starpvalstu līmenī.

Dabas informācijas centrs Naujenes novadpētniecības muzejā tiks  atklāts 19.decembrī plkst. 13.00

Informāciju sagatavojusi Daugavpils novadas dome

Papildus info: Tālr. 29191840, e.pasts  [email protected]

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.