Arī Latvijā veidos piemērotus ceļojumu maršrutus cilvēkiem ar invaliditāti

Lai sekmētu dabas tūrisma vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Dabas aizsardzības pārvalde īstenos projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”. Tā rezultātā izveidos cilvēkiem ar invaliditāti piemērotu dabas tūrisma infrastruktūru. Savukārt tūrisma nozarē strādājošie tiks apmācīti darbam ar šo ceļotāju kategoriju.

Saskaņā ar informāciju, kas publicēta Latvijas Labklājības ministrijas izdevumā, aptuveni 5 līdz 10% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita ir cilvēki ar invaliditāti, t.i., ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem. Šie cilvēki gandrīz katru dienu nonāk situācijās, kad nav iespējams pilnvērtīgi īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties, saņemt pakalpojumus, informāciju u.c.

Lai cilvēkiem ar invaliditāti atvieglotu iepazīšanos ar dabas un kultūrvēstures vērtībām, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar kaimiņvalstu sadarbības partneriem izstrādājusi projektu „ Zaļie maršruti bez šķēršļiem”, kura rezultātā trijās valstīs – Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā tiks izveidota cilvēkiem ar invaliditāti pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā – Rāznas nacionālā parka teritorijā plānots izveidot dabas taku un laivu piestātni, Lietuvā – āra klasi, ūdens maršrutu un apmeklētāju centru Gražutes reģionālajā parkā, savukārt Baltkrievijā – dabas taku un apmeklētāju centru Zaborjes ciemā.

Paralēli infrastruktūras būvniecībai, pamatojoties uz visu triju valstu pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, tiks izstrādāts mācību kurss tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Apmācībās viņi iegūs speciālas zināšanas darbam ar šo klientu kategoriju, uzzinās, kā veidot šiem ceļotājiem piemērotus tūrisma produktus un to pieejamību veicinošu vidi.

Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu tūrisma maršruti 2-3 dienu ilgiem ceļojumiem. Tie tiks ietverti bukletā, kas izdrukātā veidā būs pieejams tūrisma informācijas centros un elektroniski – interneta tīmekļa vietnēs latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodās.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.