5. Permakultūras Festivāls

Piektais ikgadējais Latvijas Permakultūras festivāls notiks no 10. līdz 12. augustam Smiltenes novada Atvērtajā Saimniecībā „Zadiņi” un to rīko Latvijas Permakultūras Biedrība un biedrība „Smiltenei un Latvijai”.

Festivāla programmā ir iekļautas dažādas praktiskas meistarklases, lekcijas un diskusijas jaunizveidotajā Atvērtajā Saimniecībā „Zadiņi”, kā arī īpašas aktivitātes bērniem. Festivāla dalības maksa nodrošina pilnu pieeju visai festivāla programmai un āra virtuvju izmantošanas iespējas.
Dalības maksa vienam cilvēkam visai nedēļas nogalei ir €20 vai vienai dienai €10 (līdz 16 gadu vecumam dalība bez maksas).

Permakultūra ļauj patiesi izmainīt mūsu dzīvesveidu, lai mēs varētu kļūt pašpietiekamāki, neatkarīgāki un laimīgāki, neskatoties uz satraucošām tendencēm pasaulē. Mācīsimies un atbalstīsim viens otru šajā ceļā. Uz tikšanos augustā Permakultūras festivālā!

Festivāla mērķis ir svinēt to, ko mēs protam izdarīt, nevis aizmirsties no dzīves un atbalstīt jaunus cilvēkus un ģimenes, kas vēlas uzsākt/atsākt dzīvi ārpus lielpilsētas stresa. Permakultūras ētiskais un praktiskais ietvars, agroekoloģija, bioloģiskās lauksaimniecība un piemērotu tehnoloģiju lietošana var nodrošināt iespēju dzīvot labu dzīvi Latvijā ar mazāku patēriņu un vienkāršāku dzīvesveidu. Festivāls ar savu praktisko un demokrātisko formātu centīsies veicināt cilvēku ticību:
– Saviem spēkiem
– Darbam kopā (radīšanas talkām)
– Plašākai iztēlei par labu dzīvi (‘būt’, nevis ‘piederēt’ kategorijās)

Lūdzu, reģistrējieties dalībai festivālā: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUuBP8hVIfvpg1ZWfBm_NtwvD1HTwlElkmDNXae2EzMD5IpQ/viewform
Registration for English speaking guests: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoJ-kLd-57paJCIr_7Vz9kB-D6-i4Ih97BU0Gk9oKjFvyFKw/viewform

Jēdziens ‘permakultūra’ ir cēlies no angļu vārdiem ‘permanent culture/agriculture’ – pastāvīga/ilgstoša kultūra un lauksaimniecība. Kaut varbūt dažiem tas skan sarežģīti, permakultūra visbiežāk ir par mācīšanos no ‘labi aizmirsta vecā’, tāpēc novērtēsim senču prasmes, bet nebaidīsimies novērot, mācīties un uzlabot. Tādēļ trīs dienu laikā ir paredzētas dažādas praktiskās darbnīcas, lekcijas un diskusijas, kuru vadīs vairāk nekā 20 permakultūras praktiķi no Latvijas un ārzemēm:

– “Skolu dārzi Latvijas simtgadei” un citu Latvijas Permakultūras Biedrības projektu izvērtējums un tālāka attīstīšana
– Ievads permakultūrā un bērnu programma
– Meža dārzu ierīkošanas teorija un prakse
– Raķeškrāsns un raķešu plīts būvniecība
– Velosipēdu un ērmriteņu veidošanas un labošanas darbnīca
– Saules žāvētāja veidošana
– Augsnes reģenerācija, ‘lazaņjas dārzi’, hugeldobes un komposta veidošana
– Dīķi un ūdenstilpnes – mērķi, veidošana un uzturēšana
– Diploma in Applied Permaculture uzsākšanas process Latvijā sadarbībā ar Nordic Institute of Permaculture
– Filmu un diskusiju vakari vides biedrības “Zaļā Brīvība” vadībā
– Live stream no 2018. gada Eiropas Permakultūras konverģences Īrijā (www.eupc2018.ie)

 

Vairāk informāciju par permakultūru un festivālu skatiet www.permakultura.lv

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.