Sugas aizsardzības plāna atjaunošana vilkam, lūsim un brūnajam lācim Latvijā

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu veic lielo plēsēju, īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu Latvijā – Eirāzijas lūša, vilka un brūnā lāča – sugas aizsardzības plāna atjaunošanu.

Sugas aizsardzības plāns (SAP) ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai.

Uzsākot SAP atjaunošanu, šī gada 17. janvārī notika pirmā apspriede. Tās laikā tika prezentēts datu apkopojums par lielo plēsēju populāciju stāvokli kopš SAP iepriekšējās aktualizācijas, veikts iepriekš plānoto pasākumu izpildes izvērtējums un apzināti turpmāk risināmie jautājumi un veicamie aizsardzības pasākumi.

SAP otrajā apspriedē tiks turpināta diskusija par atjaunojamajā SAP iekļautajiem sugas aizsardzības pasākumiem, kā arī iespējām iestrādāt saņemtos ierosinājumus. Tā kā lielākā daļa līdzšinējo un no jauna ierosināto aizsardzības pasākumu attiecināma uz visiem trijiem lielajiem plēsējiem, līdz ar to otrās apspriedes norise, atšķirībā no pirmās apspriedes, netiks sadalīta atbilstoši sugām. Tādēļ lūdzam rezervēt laiku dalībai visā apspriedes gaitā.

Lai veicinātu SAP atjaunošanas procesa norisi atbilstoši starptautiskajiem dokumentiem par lielo plēsēju aizsardzības jautājumiem Eiropā (galvenais uzsvars uz sugas aizsardzības pasākumiem populācijas līmenī un cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu), apspriedē piedalīsies arī ārvalstu eksperti: Peep Männil, vadošais lielo plēsēju speciālists Igaunijā, IUCN LCIE eksperts un Linas Balčiauskas, vadošais zīdītāju speciālists Lietuvā. Lai nodrošinātu pēc iespējas neitrālāku SAP izvērtēšanu un diskusiju gaitu, pieaicināti arī divi eksperti no valstīm ārpus Eiropas Savienības: John Linnell, IUCN LCIE eksperts no Norvēģijas un Alistair Bath, IUCN LCIE eksperts no Kanādas. Ārvalstu ekspertu uzdevums būs izvērtēt SAP izstrādātāju ierosināto pasākumu piemērotību sugas aizsardzības mērķiem un sabiedrības interešu grupu viedokļu pamatotību, nepieciešamību un iestrādāšanas iespējas SAP.

Apspriedes norises laiks: 2017. gada 22. februāris plkst. 10:00-17:00
Norises vieta: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Rīgas iela 111, Salaspils.
Darba valoda: angļu

Lūgums apstiprināt dalību apspriedē līdz 15. februārim, nosūtot e-pastu uz guna.bagrade@silava.lv

Ar pirmās apspriedes materiāliem (prezentācijas, SAP pasākumu novērtējums un ieteikumi) un galvenajiem starptautiskajiem dokumentiem, uz kuriem tiek balstīti atjaunojamo SAP uzdevumu pamatojumi, iespējams iepazīties LVMI “Silava” interneta vietnē: http://www.silava.lv/73/section.aspx/627

Ar esošajiem SAP iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē:

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.