DZĪVES ATZIŅAS

Viss ir ciklisks. Mēs iekļaujamies pasaules cikliskajā laika ritmā. Mēs izjūtam šo spirāles kustību caur savu dvēseli, prātu un ķermeni.
Twiteris ir milzīgs putnu dārzs – ir zvirbuļi, kas nemitīgi čiepst, baloži, kas viscaur ķēzās, papagaiļi, kas atkārto svešas gudrības.
Svarīgi ir izprast sevi attiecībās ar kādu citu. Tad attiecības kļūst nevis par izolācijas procesu, bet gan par kustību, kurā
Priecājamies par dzīves mazajām svētībām. Kādu dienu Tu atskatīsies atpakaļ un sapratīsi, ka tās ir bijušas vislielākās. /A. Smith/