Pavasara putnu dienas

Jau tradicionāli Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 18. un 19. aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. Šoreiz LOB 30 gadu jubilejas ietvaros notiks 32 bezmaksas pasākumi – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Dalība ikvienā putnu dienu ekskursijā un pārējās putnu dienu aktivitātēs ir bez maksas, tajās piedalīties tiek aicināts ikviens interesents. Putnu dienu pasākumi notiks brīvā dabā, tādēļ dalībnieki aicināti padomāt par atbilstošu apģērbu aprīļa mainīgajos laika apstākļos. Ieteicami visās ekskursijās ir ūdensizturīgi apavi un vēja noturīgas jakas. Lai dabas vērošana būtu sekmīgāka, aicinām iespēju robežās ņemt līdzi arī savus binokļus un putnu noteicējus. Ekskursijas vadīs pieredzējuši ornitologi un dabas vērotāji, kuri palīdzēs atpazīt dažādās putnu sugas un stāstīs par to dzīves paradumiem.

LOB 30 gadu jubilejas ietvaros šogad paredzētas arī putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2015”, LOB Ģimeņu dienas, Eiropas putnu vērošanas dienas un LOB saiets.

Putnu dienu pasākumu plāns un pieteikšanās:

Sestdiena, 18. aprīlis.
Pasākumu apmeklētājiem ieteicams līdzi ņemt binokli.

Ķemeru nacionālajā parkā:
• putnu vērošanas ekskursija kopā ar ornitologu uz Slokas ezeru (pastaiga ar kājām). Lieliska vieta, kur iepazīt dažādās meža putnu balsis. Ekskursija notiks no plkst. 9.00 līdz 12.00. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Jānis Ķuze. Pieteikšanās: 26332786.
• Ķemeros, dabas izglītības centrā “Meža māja” notiks putnu būrīšu gatavošana un radošās darbnīcas bērniem no plkst. 11.00 līdz 15.00.
• Izglītojoša lekcija par pūcēm, to dzīvesveidu, daudzveidību un izpētes darbnīcas par pūču barošanos dabas izglītības centrā “Meža māja” no plkst. 11.00 līdz 15.00. Lekciju un darbnīcas vadīs Andris Avotiņš.
• Putnu vērošanas ekskursija (ar autobusu) kopā ar ornitologu uz Kaņiera ezeru, Dunduru pļavā un Slampes laukiem. Ekskursija no plkst. 14.00 līdz 17.00 Ekskursijas vadītājs Jānis Ķuze. Pieteikšanās: 26332786.

Putnu vērošana no Mangaļsalas mola un apkartējos mežos, Rīgā (pastaiga). Tikšanās pie Latvijas Dabas muzeja plkst. 8.00 (Kr. Barona ielā 4, Rīgā), ar 24. autobusu brauciens uz Mangaļsalu (vai tikšanās pie 24. autobusa galapunkta plkst. 9.30). Mangaļsalas mols ir viena no putnu iecienītākajām vietām Rīgā. Nereti tur sastopami interesanti pārsteigumi. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas beigas ap plkst. 13.00. Ekskursijas vadītājs Ruslans Matrozis.

Putnu vērošana Sātiņu zivju dīķos, Saldus novadā (ar autobusu). Tikšanās plkst. 10.00 Saldus autoostā, Jelgavas ielā 2, Saldū. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Sātiņu zivju dīķi ir daudzveidīga un saistoša dabas vērošanas vieta. Ekskursijas vadītāja Zigrīda Jansone. Pieteikšanās: 22497233.

Putnu vērošana Kolkas ragā, Dundagas novads (uz vietas). Vienā no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā, ornitologs rādīs un stāstīs par novērotajiem putniem. Kolka pavasarī – to kaut reizi jāredz katram dabas draugam. Tikšanās plkst. 9.00 un 12.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Ekskursijas vadītājs Gaidis Grandāns. Pieteikšanās 26638608.

Putnu vērošana Rāznas nacionālajā parkā:
• Kaunatas un Rāznas ezera apkārtnē laikā no plkst. 11.00 līdz 13.00 pastaiga, tikšanās pie Kaunatas pienotavas, Rāznas ielā 20, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Ekskursijas vadītājs Vitālijs Ignatjevs. Pieteikšanās: 29139677.
• Laikā no plkst. 13.30. līdz 15.00 iespējams apmeklēt dabas izglītības centru “Rāzna” Lipuškos, Skolas iela 3, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, kurā norisināsies īpašas nodarbības bērniem un radošas aktivitātes. Pieteikšanās: 29139677.

Teiču dabas rezervāta apkārtnē. Putnu būru darbnīca Krustpils novada Atašienē, darbnīcu vadīs Dagnis Vasiļevskis. Pulcēšanās plkst. 10.00 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pagalmā, Atašienes pagasts, Krustpils novads. Līdzi ņemt āmuru, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Pēc darbnīcas putnu vērošana skolas Marinzejas ezera apkārtnē. Pietiekšanās 26112686.

Līgatnes dabas parks:
• Putnu vērošanas/klausīšanās ekskursija notiks no plkst. 9.00 līdz 11.00. Tikšanās Līgatnes pagastā pie Līgatnes dabas taku apmeklētāju centra. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Mārtiņš Platacis. Pieteikšanās: 26857059.
• Putnu būru gatavošana no plkst. 11:00 pie Līgatnes dabas taku apmeklētāju centra. Līdzi ņemt āmuru. Būrīšu gatavošana notiks, kamēr pietiks materiāli vai arī līdz plkst. 15.00. Darbnīcas vadītāja Anda Andrušaite. Pieteikšanās 26433668.

Putnu vērošana Cēsīs (pastaiga). Kopā ar putnu pazinēju, pavasara putnu vērošana Cēsīs. Tikšanās plkst. 14:00 pie benzīntanka “Neste” (kafejnīca “Birzmaļi”) Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 49. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Mārtiņš Platacis. Pieteikšanās: 26857059.

Pie Lubāna mitrāja putnu vērošanas ekskursija (ar autobusu) un dažādas aktivitātes par putniem Lubānā, putnu būru darbnīca. Tikšanās plkst. 9.00 Madonas saieta laukumā Madonā, braukšana līdz Lubāna ezeram. Plkst. 10.00 tikšanās pie Lubāna mitrāja informācijas centra Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads. Putnu būru darbnīcu vadīs Dainis Tučs. Līdzi ņemt āmuru. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un, ja ir, binoklis. Ekskursiju pie Lubāna ar autobusu vadīs Andris Dekants. Pieteikšanās: 29234956 (Lelde, Līga).

Naktsputnu klausīšanās Pļaviņu apkārtnē. Tikšanās plkst. 21.15 pie Pļaviņu dzelzceļa stacijas. Pārgājiens ilgs līdz 5.00. Ieteicami slēgti apavi staigāšanai dabā (vai gumijas zābaki) un laika apstākļiem piemērots apģērbs; brokastu maizītes un tēja. Pārgājienu vadīs ornitologs Andris Avotiņš. Pieteikšanās pa tālr. 26624787.

Putnu vērošana Ventspilī (pastaiga). Tikšanās plkst. 9.00 Piejūras parka centrālajā stāvlaukumā, Ventspilī. Pavasara putnu klausīšanās un vērošana piejūras parkā un jūras krastā pie dienvidu mola. Ieteicami slēgti apavi staigāšanai dabā un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursijas vadītājs Jānis Gorobecs. Pieteikšanās 29372959.

Rīta putnu klausīšanās un vērošana Mazsalacā. Tikšanās plkst. 7.00 pie Mazsalacas vidusskolas, Parka ielā 30, Mazsalacā. Nepieciešami slēgti apavi. Ekskursiju vadīs Viesturs Vintulis. Pieteikšanās: 22017490.

Putnu vērošana Burtnieku ezera apkārtnē (ar autobusu un pastaiga). Tikšanās plkst. 11.00 pie Mazsalacas vidusskolas, Parka ielā 30, Mazsalacā. Nepieciešami slēgti apavi un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs Viesturs Vintulis. Pieteikšanās: 22017490.

Putnu vērošanas pārgājiens dabas liegumā Sedas purvs. Tikšanās plkst. 6.00 Strenču novada Jercēnos, centrā pie Jērcēnu pagasta pārvaldes ēkas. Putnu vērošana no torņa, pārgājiens pa Sedas purva dabas taku, maršruta garums ~ 5,5 km. Apaviem jābūt piemērotiem iešanai dabā. Ekskursiju vadīs Mārcis Tīrums. Pieteikšanās: 26361362.

Putnu vērošana Litenē (pastaiga). Tikšanās plkst. 10.00 pie bijušās Litenes mežniecības, Litenē, Gulbenes novads. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 14.00, tā laikā apsekosim Litenes muižas parku un apkārtējos laukus. Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Pēc ekskursijas lekcijas/diskusijas par dabu Litenes mežniecībā. Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611.

Putnu būru darbnīca Šķaunē. Tikšanās plkst. 10.00 Šķaunes Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas, Šķaunes māmiņu centrā, Miera ielā 13, Šķaunē, Dagdas novadā. Pasākumu vadīs Sandra Drozdova. Pieteikšanās: 22429754.

Svētdiena, 19.aprīlis.
Pasākumu apmeklētājiem ieteicams līdzi ņemt binokli.

Ķemeru nacionālais parks:
• Putnu vērošanas ekskursija kopā ar ornitologu uz Slokas ezeru (pastaiga ar kājām). Lieliska vieta, kur iepazīt dažādās meža putnu balsis. Ekskursija notiks no plkst. 9.00 līdz 12.00. Nepieciešami slēgti apavi iešanai dabā. Ekskursijas vadītājs Jānis Ķuze. Pieteikšanās: 26332786.
• Dabas izglītības centrā “Meža māja” no plkst. 11.00 līdz 15.00 notiks putnu būrīšu gatavošana un mākslinieku Anetes un Uģa Daiņu vadīta keramikas darbnīca, kuras laikā būs iespējams no māla darināt Ķemeru nacionālajā parkā sastopamu putnu figūriņas un svilpauniekus. Darbošanās būs bez maksas, darbnīcas norisi atbalsta Ķemeru nacionālā parka fonds.
• Putnu vērošana no CEMEX putnu vērošanas torņa pie Kaņiera ezera. No 14.00 līdz 17.00 tornī būs sastopams ornitologs, kurš stāstīs par ezera apkārtnē redzamajiem putniem.

Putnu vērošanas ekskursijas Randu pļavās, Salacgrīvas novads (pastaiga). Satikšanās stāvlaukumā pie Randu pļavu norādes (šosejas Rīga-Ainaži 97. kilometrs), plkst. 10.00. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Savdabīgās piejūras pļavas un niedrāji ir putnu migrācijas laikā interesanta vērošanas vieta. Nepieciešami slēgti apavi staigāšanai dabā. Ekskursijas vadītājs Dagnis Mukāns. Pieteikšanās: 26446487.

Putnu vērošana Kolkas ragā, Dundagas novads. Vienā no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā, ornitologs rādīs un stāstīs par novērotajiem putniem. Kolka pavasarī – to kaut reizi jāredz katram dabas draugam. Tikšanās plkst. 9.00 un 12.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Ekskursijas vadītājs Gaidis Grandāns. Pieteikšanās 26638608.

Putnu vērošanas ekskursija Rīgā un tās apkārtnē (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.00 pie Latviešu biedrības nama, Merķeļa iela 13, Rīgā. Putnu vērošana maršrutā Juglas ezers–Mašēnu ezers–Upesciema zivju dīķi. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Ekskursiju vadīs Ruslans Matrozis. Pieteikšanās: 26446487.

Putnu vērošana Gulbenes apkārtnē (pastaiga). Tikšanās plkst. 10.00 pie Gulbenes bibliotēkas, O.Kalpaka ielā 60a, Gulbenē. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 14.00, Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611.

Putnu būrīšu gatavošana Jaunlaicenes muižas muzejā. Izbraukšana no Ziemeru pamatskolas Māriņkalnā, Alūksnes novadā plkst. 9.15. Tikšanās Jaunlaicenes muižas muzejā plkst. 10.00, būru gatavošana (Alūksnes novada Jaunlaicenes pagasts). Pasākumu vadīs Rūta Zepa. Pieteikšanās: 26361362.

Putnu vērošana Svētes palienē, Jelgavas novads (ar autobusu no Rīgas). Satikšanās un izbraukšana plkst. 7.00 no Latviešu biedrības nama, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Ekskursijas vadītājs Edgars Lediņš. Pieteikšanās: 26446487.

Putnu vērošanas ekskursija Ķeipenes apkārtnē (pārgājiens), kuras laikā dalībnieki tiks aicināti novērot un iepazīt pagastā sastopamos putnus. Pulcēšanās plkst.10:00 pie Ķeipenes Kultūras nama Akas ielā, Ķeipenē. Līdzi jāņem binokļi, laika apstākļiem piemērots apģērbs un slēgti apavi. Pieteikšanās/papildu informācija: Baiba Maskoļūna, tālr.: 29149729.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.