Jauno uzņēmēju atbalstam biznesa inkubatoros būs pieejami 32,8 miljoni eiro

Ministru kabineta šā gada 3. maija sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā atbalsta programma jauno uzņēmēju darbībai reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju inkubatorā.

VK_inkubatori_3.05

 

Programmas mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar:

  • uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, telpām;
  • konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem;
  • mentoru atbalstu;
  • grantu līdzfinansējumu  komersantu darbības izmaksām.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu uzņēmējdarbības uzsākšanu, ņemot vērā labāko atbalsta pieredzi, jānodrošina vienlīdz kvalitatīva inkubācijas vide visos Latvijas reģionos. Šī atbalsta programma ir efektīvs veids uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivizācijai gan Rīgā, gan – kas būtiski – arī Latvijas reģionos. Dažāda veida resursu pieejamība, tostarp arī līdzfinansējuma iespējas un sadarbības veidošana plaša spektra organizāciju un institūciju līmenī, – ir būtiskākie ieguvumi no atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem,” norāda ekonomikas ministrs, ministru prezidenta biedrs Arvils Ašeradens.

Atbalsta programmas kopējais finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 25,7 milj. eiro, bet radošo nozaru inkubatoram Rīgā – 7,1 milj. eiro. Plānots, ka programmas ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim tiks atbalstīti vismaz 250 komersanti, 180 fiziskas personas un 148 jaunizveidoti komersanti.

Ņemot vērā 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda pieredzi, kā arī pašvaldību un komersantu sniegtos viedokļus, šajā plānošanas periodā ir mainīts biznesa inkubatoru ieviešanas modelis. Programmas ieviešana iepriekšējā periodā parādīja, ka inkubācijas pakalpojumi jaunajiem uzņēmējiem ir nepieciešami visā Latvijā, bet tie bija pieejami tikai atsevišķos reģionos un ļoti atšķirīgā kvalitātē. Turpmāk inkubācijas pakalpojumu pieejamību reģionos nodrošinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, veidojot struktūrvienības ārpus Rīgas. Rīgā būs pieejams tikai radošo nozaru inkubators.

LIAA izveidos biznesa inkubatoru vienības katrā nacionālas nozīmes centrā – Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī, kā arī Kuldīgā, Ogrē un Madonā, savukārt Rīgā tiks izveidots Radošo industriju inkubators, tādējādi nodrošinot inkubatora pieejamību ~ 100 km attālumā no jebkuras vietas Latvijā. Pašvaldībās, kurās nebūs izveidoti inkubatori, komersanti varēs saņemt “virtuālās inkubācijas” pakalpojumu, t.sk. arī līdzfinansējumu telpu nomai jebkurā pašvaldībā un pārējos inkubācijas pakalpojumus. Ja pašvaldības ieskatā ir nepieciešams, pašvaldība var norādīt konkrētas telpas, kuras šiem komersantiem vienkopus nomāt. Līdz ar to inkubācija būs pieejama pilnīgi visos reģionos, vienīgi atšķirsies, vai no pasākuma tiks finansētas telpas un inkubatora darbinieks.

Atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa inkubatoros varēs saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kā arī fiziskas personas.

Pirmsinkubācijas atbalsts būs pieejams fiziskām personām un tikko dibinātiem komersantiem, kas varēs saņemt biznesa idejas novērtējumu, palīdzību biznesa modeļa sagatavošanai un apmācības.

Savukārt jaunizveidotiem komersantiem būs pieejams inkubācijas atbalsts – apmācības, mentorings, telpas, atbalsts produkta izstrādē, biznesa plāna izstrādē un finansējuma piesaistē, kā arī klientu piesaistē.

Biznesa inkubatoros būs pieejams arī atbalsts komersantiem līdz 3 gadu vecumam, kas jau attīstījuši uzņēmumu; tie varēs saņemt konsultācijas par starptautiskās sadarbības un sadarbības tīkla veidošanu, kā arī tālāko uzņēmuma attīstību.

Biznesa inkubatoros katram inkubējamam uzņēmumam tiks izstrādāta individuāla inkubācijas programma, kurā aprakstīti plānotie pasākumi un darbības. Inkubācijas programmas mērķis ir izstrādāt uzņēmējdarbības mērķus klienta uzņēmumam un definēt mērķtiecīgus resursus un pakalpojumus, kas atbalstītu uzņēmuma attīstību. Līdz ar to galvenais nosacījums, lai katram komersantam ir detalizēti noteikti sasniedzami inkubācijas mērķi, nevis komersants vienkārši var saņemt pakalpojumus, kas nereti bija problēma iepriekšējā plānošanas periodā.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu  “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi” un citu papildu informāciju var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildu norādām, ka 2007.-2013. gada plānošanas perioda programmas “Biznesa inkubatori” ietvaros ar 10 reģionālo inkubatoru starpniecību tika piešķirts finansējums 25 milj. EUR apmērā vairāk kā 700 uzņēmējdarbības uzsācējiem un jauniem komersantiem – uzņēmējdarbības uzsācējiem, jaunu produktu izstrādei.

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.