Gregs Bradens “Savu patiesību meklējot” (Grāmatas apskats)

Savu patiesību meklējot Beidzot kāds par to sāk runāt un rakstīt… Tādi varētu būt mani pirmie vārdi attiecībā uz šo Grega Bradena grāmatu “Savu patiesību meklējot”, kurā autors mūsdienu cilvēkiem un visai sabiedrībai pavēsta, ka pasaules izpratne mainās un ir mainījusies, tādēļ ikvienam ir jāpārgroza sava domāšana, arī skolas mācību programmas bioloģijā, vēsturē un fizikā… Jo viss, kas līdz šim skolās ir mācīts, ne visai atbilst mūsdienu jaunākajiem atklājumiem un agrākās zinātnes vērtējumiem mūsdienu rakursos. Tā lūk!

Mūsu apdzīvotajai planētai Zeme draud briesmas. Zeme jau tomēr vēl paliks, bet vai mēs, cilvēki, uz tās tuvāko desmitgažu laikā vēl būsim? Kā autors grāmatas ievada lappusēs saka, tad “vide kritisko robežu var sasniegt jau nākamajos desmit gados, liekot izlaist no rokām šo trauslo, bet dzīvībai obligāto pavedienu.” Par ko tad īsti ir šī grāmata, jo, kā zinu, tad daudziem mūsdienās šāda literatūra ārkārtīgi interesē – šī grāmata ir par mūsu izaicinājumiem un nepieciešamo sapratnes paaugstināšanu, izprotot patieso Zemes vēsturi, planētas pārmaiņu cikliem un to lomu cilvēka dzīvē un arī to, ka mūsdienu lielākās krīzes ir izraisījušās, jo cilvēki neizprot pasaules iekārtojumu un norises tajā. Grāmatā aprakstīti seši galvenie jaunatklājumi un ar tiem saistītie fakti, kas radikāli mainīs jūsu uzskatus par pasauli un cilvēces kopīgo pagātni. Un, kas pats galvenais, Darvina evolūcijas teorija neatbilst absolūti nekam pierādāmam un faktiski Darvins pats jau atzina, ka viņa teorija ir nepilnīga vai pat kļūdaina, savā grāmatā “Sugu izcelšanās” rakstot: “Dabiskās atlases teorija saka, ka laika gaitā jārodas neskaitāmām starpformām… kāpēc apkārtējā pasaulē vēl neesam atraduši šos savienojošos posmus? Kāpēc ar tiem nav pārpilns ikviens ģeoloģiskais slānis? Šādu pierādījumu pagaidām vienkārši nav, un tas ir redzamākais un spēcīgākais no daudzajiem iebildumiem, kas var tikt izteikti pret manu teoriju.”Mēs, cilvēki, neesam cēlušies no pērtiķiem, tas pirmkārt. Otrkārt, australopitēki un neandertālieši varbūt liecina par kādu vēsturi, taču tā nav mūsu jeb moderno cilvēku vēsture. Kāds 1933. gada Nobela prēmijas laureāts fizioloģijā un medicīnā Tomass H. Morgans ir atzinis, “ka par spīti precīzākajām dzīvnieku sugu atšķirību pārbaudēm, zinātnieki nav atraduši nevienu pašu gadījumu, kad viena suga pārvērstos citā”. Tas par cilvēka izcelsmi – ne no pērtiķiem, bet gan mūs šeit uz Zemes ir nolikusi Radītāja roka… Šī grāmata ir lielisks lasāmgabals un domājamgabals ikvienam cilvēkam, kurš vēlas izprast mūsu izcelšanos, pasaules vēstures prerogatīvas, nākotnes perspektīvas un arī tiem, kuri vēlas atbrīvoties no stereotipiem – maldīgiem, skolā uzspiestiem vai līdz šim dzīves laikā iegūtiem… Gregs Bradens, kā vēsta internets, ir pasaulē plaši pieprasīts autors un lektors, un arīdzan es pats par to pārliecinājos, lasot viņa šo darbu. Tā tāda neliela liriska atkāpe.Šo grāmatu un tās fundamentālās zināšanas, kas tajā iekļautas, ir ārkārtīgi grūti, pat neiespējami aprakstīt dažās rindkopās, tomēr uzmanība mums jāvērš uz divām, jau autora paša, norādītajām lietām, ko proponē arī grāmatas lappuses. Tātad, pirmkārt, šajā pasaulē mēs esam dzīvojuši krietni ilgāk, nekā to atzīst tradicionālā vēsture un, otrkārt, lielie plūdi un citas dabas kataklizmas, kā tās aprakstītas Bībelē, eposā par Gilgamešu, Mahābhāratā un citur – tās ir reālijas, kas notika un kas iznīcināja visu priekšteču veidoto un sargāto.Kā jau tas man pierasts, grāmatās mēdz būt tādas nodaļas, kas man lasīšanas laikā kļūst īpaši mīļas un tuvas. Tāda ir arī šajā grāmatā un tā ir piektā nodaļa. Nodaļa ar virsrakstu “Nejaušība vai radīšana? Jauni pierādījumi par cilvēka izcelsmi”. Pamatteorija nav mainījusies, jo dzīvība var rasties tikai no dzīvības. Šajā nodaļā detalizēti aprakstīti posmi, kā klēpī attīstās dzīvība – detalizēti, izvērsti, zinātniski neapstrīdami. Mēs esam dzīvība no apaugļošanās brīža. Tur jautājumu nav un nevar būt – esam dzīvi no pirmās šūnas, no divu dzimumšūnu saplūšanas mirkļa. Bet par cilvēcīgām būtnēm mēs kļūstam no astoņšūnu posma sākuma, kad aktivizējas embrija gēnu DNS. Tas ir aptuveni 71 līdz 95 stundas jeb 2,9 līdz 3,9 dienas pēc apaugļošanās, kad sāk darboties cilvēcisko īpašību mehānisms. Šajā nodaļā tik detalizēta info ir sniegta arī tādēļ, lai pierādītu klēpja norišu atspoguļojumu aborta aizstāvjiem un vēlreiz apliecinātu – mēs esam dzīvas un cilvēciskas būtnes kopš ieņemšanas, tālāk tikai pilnveidojamies un attīstāmies un aborta gadījums – tā tomēr ir SLEPKAVĪBA! Protams, nevienu netiesāju, to atstāju Dievam, bet norādu uz morālo pārkāpumu, lai to neattaisnotu…

Grāmatas “Savu patiesību meklējot” lappusēs publicētas un balstoties uz  zinātniskiem pierādījumiem arīdzan aprakstītas sešas, t.s. dziļās patiesības, kuras tad arī es šeit nocitēšu, jo tās izsaka daudz vairāk nekā mani paša vārdi un iespaidi par šo grāmatu:

PIRMĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: cilvēces izredzes tikt galā ar mūsdienu krīzēm ir atkarīgas no gatavības pieņemt zinātnes faktus par mūsu izcelsmi un priekšvēsturi;

OTRĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: Rietumu izglītības sistēmas nevēlēšanās pieņemt jaunatklājumus un jaunās teorijas neļauj arī pārējai cilvēcei atbrīvoties no novecojušiem uzskatiem, kas nespēs izturēt lielo krīžu pārbaudījumus;

TREŠĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: lai pielāgotos pārmaiņām un tiktu galā ar krīzēm, kas apdraud mūsu izdzīvošanu, cilvēkiem savstarpējās attiecībās jāpalīdz un jāsadarbojas, nevis jāmeklē vainīgais un jārāda ar pirkstiem, kas krietni apgrūtina lielu kopdarbu veikšanu;

CETURTĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: Jaunatklājumi par attīstītām civilizācijām, kas radās drīz pēc pēdējā ledus laikmeta beigām, ļauj uzzināt daudz ko jaunu par iespējamiem risinājumiem tām mūsdienu krīzēm, ar kurām sastapās arī mūsu priekšteči;

PIEKTĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: Aizvien pieaugošs zinātnisku datu kopums, kas iegūts ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, sadarbojoties daudzām saistītām nozarēm, neapšaubāmi liecina, ka cilvēki ir radīti jau veseli, nevis nejauši attīstījušies ilgstošu evolucionāro procesu rezultātā;

SESTĀ DZIĻĀ PATIESĪBA: apkopojot vairāk nekā 400 zinātniskos žurnālos publicētu pētījumu, redzams, ka zinātne nonākusi pie nenoliedzamas patiesības: vardarbīga konkurence un kari ir tiešā pretrunā dziļākajiem instinktiem: sadarbībai un savstarpējām rūpēm.

Un, visbeidzot, šīs lieliskās, tik visaptverošās grāmatas apskatu pabeigšu ar paša autora vārdiem, kuriem es dziļā cieņā noliecu galvu un lieku arī jums tos priekšā, lai lasāt, apdomājat un apcerat, un lai nebūtu jādzīvo maldos un veltās cerībās par to, kas vairs nekad nebūs un neatgriezīsies – par mūsu pagātni: “Mūsu iznākšana no klēpja ir laba līdzība pasaules laikmetu pārdzimšanai. Tā kļūst vēl jo precīzāka, ja attiecinām to uz pašreizējo cilvēku vietu pasaulē. Mēs nevaram atgriezties pagātnes pasaulē, jo tā vairs neeksistē. Tā pārveidojas mūsu acu priekšā, mēs pārmaiņas izdzīvojam paši. Aizgājušas arī tās vērtības un uzskati, kas noteica mūsu darba un ģimenes dzīvi, kā arī mūsu pašu atsevišķos un neatkarīgos uzskatus par līdzcilvēkiem un pārējo pasauli. Tādēļ pagājusī pasaule vairs neatgriezīsies, dzīve nekļūs atkal “normāla”. Mūsdienu dzīve ir jaunā normalitāte. Un tā ved mūs tikai vienā virzienā: uz priekšu. Mēs nevaram apturēt pārmaiņas, bet varam atvieglot piezemēšanos. Tāpēc es uzrakstīju “Savu patiesību meklējot”. Mums visiem būs vieglāk izdarīt nākotni veidojošās izvēles, ja sapratīsim pagātnes ciklus, kļūdas un veiksmes.”

Grāmatas pēdējās pārdesmit lappusēs mūsu vērtēšanai ir nodots jaunais dzīves modelis “Mūsu dzīves jaunais stāsts 2.0”, kurā apkopoti fakti un ieteikumi, kā savā dzīvē un domāšanā ieviest jauno dzīves modeli, ko izmainīt un kādu dzīvesveidu izvēlēties, lai attālinātu cilvēces pazušanu no Zemes virsas. Jo Zemei “pa lielam” vienalga – mēs te esam vai neesam, tā mūsu pazušanu itin nemaz nepamanīs… Padomāsim par to un tieši tādēļ iesaku izlasīt šo grāmatu – lai aizdomātos un izmainītu savu dzīves uzskatu! Lai veicas!

Saistītie raksti...

Pievienot komentāru:

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.